Umbraco är det föredragna CMS för många olika webbplatser inom den offentliga sektorn på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Nedan ser du några exempel på varje nivå:

Lokalt

Sorsele kommun

Sorsele kommun ligger i Västerbottens län i landskapet Lappland.

Besök webbplatsen

Visit Luleå

Allt du behöver veta om Luleå. Nyheter och evenemang från näringsliv, föreningsliv, universitet, besöksnäring, hotell, restaurang och handel.

Besök webbplatsen

Vilhelmina kommun

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län i landskapet Lappland.

Besök webbplatsen

Dorotea kommun

Dorotea kommun är en av de sydligaste av inlandskommunerna i Västerbottens län och inkörsporten till landskapet Lappland.

Besök webbplatsen

Åsele kommun

Åsele kommun ligger i södra Lapplands skogslandskap.

Besök webbplatsen

Billunds kommun

Billunds kommun är en kommun i centrala Danmark.

Besök webbplatsen

Regionalt

Norrbottens Kommuner

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder Sveriges 14 nordligaste kommuner.

Besök webbplatsen

Green Umeå

Green Umeå skapades på initiativ av Umeå kommun – men bygger framför allt på ett samarbete mellan Sveriges lokala företag och organisationer.

Besök webbplatsen

idéplats.se

Idéplats.se drivs av utvecklingsavdelningen inom Region Norrbotten. Idéplats.se är en tjänst som vänder sig till dig som upplevt ett behov, problem eller en utmaning inom hälso- och sjukvården.

Besök webbplatsen

IUC Norr

IUC Norr är ett regionalt utvecklingsbolag för små och medelstora industriella och industrinära företag i Norr- och Västerbotten.

Besök webbplatsen

Texas dömande makt

Den dömande makten inom Texas regering innefattar statens domstolssystem och de rättsliga organen såsom domstolsförvaltningen.

Besök webbplatsen

Alberta Parks

Alberta Parks är ett organ som förvaltar provinsiella parker i Alberta, Kanada.

Besök webbplatsen

Nationella

Utvärderingsringen

Utvärderingsringen är främst ett nätverk för tjänstepersoner i den offentliga sektorn. Utvärderingsringen utför även administration för SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Besök webbplatsen

Danmarks regering

Danmarks regering har den verkställande makten inom dansk politik.

Besök webbplatsen

Nationalföreningen för trafiksäkerheten (NTF)

NTF är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

Besök webbplatsen

Danska skatteministeriet

Danska skatteministeriet är ett ministerium som stöder skatteministern och utarbetar nya skattelagstiftningar som parlamentet röstar igenom.

Besök webbplatsen

USA:s socialförsäkring

USA:s socialförsäkring ansvarar för att utveckla och genomföra federala lagar relaterade till jordbruk.

Besök webbplatsen

Brittiska armén

Brittiska armén är en del av den brittiska försvarsmakten och är Storbritanniens största krigsmakt på land.

Besök webbplatsen

Internationella

Europeiska unionens råd

Europeiska unionens råd är ett av de tre styrande organen i Europeiska unionen (EU).

Besök webbplatsen